Km d’Amore @IlCalcioalCorso

Yo!

Km d'Amore, prateriet frizzante om den vackraste fotbollen, är gratis och subventioneras inte av något mediehus. Du supportar genom att agera mecenat via Patreon (https://www.patreon.com/kmdamore?ty=h).

Km d'Amore kommer ut varannan vecka och har precis gått in i den dokumentära skepnad som en gång var Km d'Amore Sud.

Kilometrarna är många, kärleken är stor.

/Borell

Direct download: kmda128.mp3
Category:Km d'Amore - prateri frizzante -- posted at: 11:25pm CET

Yo!

Km d'Amore, prateriet frizzante om den vackraste fotbollen, är gratis och subventioneras inte av något mediehus. Du supportar genom att agera mecenat via Patreon (https://www.patreon.com/kmdamore?ty=h).

Km d'Amore kommer ut varannan vecka och har precis gått in i den dokumentära skepnad som en gång var Km d'Amore Sud.

Kilometrarna är många, kärleken är stor.

/Borell

Direct download: kmda127.mp3
Category:Km d'Amore - prateri frizzante -- posted at: 9:32pm CET

1