Km d’Amore @IlCalcioalCorso

Serie B! Varese! Himmel och helvete! Garrone! Tränaren närmast sparken! Det försvunna korset! De Fyra Positionerna! Lite Milan! Avsnitt nitton.

Direct download: kmdae19.mp3
Category:Km d'Amore - prateri frizzante -- posted at: 5:00am CET

Borell rapporterar från Lecce! Spezia! Empoli! Allodi! Lite mercato! Hur man torterar en tysk! Avsnitt arton.

Direct download: kmdae18.mp3
Category:Km d'Amore - prateri frizzante -- posted at: 6:28am CET

Romas nya arena! Travbanor! Bigon! Lodi! Viviano-caset! Support your local dealer! Den vietnamesiska minigrisen Mou! Avsnitt sjutton.
Direct download: kmdae17.mp3
Category:Km d'Amore - prateri frizzante -- posted at: 4:10pm CET

1